Pomáhajúce profesie

Rukopisy článku navrhovaného na publikovanie pre editorov i recenzentov musia byť poslané poštou alebo emailom do 31. marca (pre publikovanie v čísle 1) alebo 30. júna (pre publikovanie v čísle 2) na adresu:

Pošlite nám spávu

Adresa vydavateľa

  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
    Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
    Kraskova 1
    949 74 Nitra
  • + 037/6408 758
  • pp@ukf.sk