Pomáhajúce profesie

Rukopisy článku navrhovaného na publikovanie pre editorov i recenzentov musia byť poslané poštou alebo emailom do 31. marca (pre publikovanie v čísle 1) alebo 30. júna (pre publikovanie v čísle 2) na adresu:

Pošlite nám spávu

  Adresa vydavateľa

  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
   Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
   Kraskova 1
   949 74 Nitra
  • + 037/6408 758
  • pp@ukf.sk