Posted on

POMÁHAJÚCE PROFESIE

Pomáhajúce profesie 2023: ročník 6, číslo 2

Čítať ďaľej
Posted on

IMPOSTOR SYNDRÓM, LOKALIZÁCIA KONTROLY A SEBAÚCTA U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

IMPOSTOR SYNDRÓM, LOKALIZÁCIA KONTROLY A SEBAÚCTA U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL Natália Marková, Katarína Baňasová Abstract:…

Čítať ďaľej
Posted on

NENAPLNENÉ POTREBY STARŠÍCH ĽUDÍ: PREHĽAD HODNOTIACICH NÁSTROJOV

NENAPLNENÉ POTREBY STARŠÍCH ĽUDÍ: PREHĽAD HODNOTIACICH NÁSTROJOV Dominika Kohanová, Dana Zrubcová Abstract: Úvod: Nárast populácie…

Čítať ďaľej
Posted on

POMÁHAJÚCE PROFESIE

Pomáhajúce profesie 2023: ročník 6, číslo 1

Čítať ďaľej
Posted on

CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI

CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI Katarína Vanková Abstract: Príspevok sa zaoberá jednou z…

Čítať ďaľej
Posted on

KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE

KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE Barbora Kuviková, Miriama Hudáková Abstract: Cieľmi…

Čítať ďaľej
Posted on

KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE

KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE Miriama Hudáková, Katarína Baňasová, Boris…

Čítať ďaľej
Posted on

MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV

MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV Katarína Dočárová, Martina Romanová…

Čítať ďaľej
Posted on

VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU

VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU Zuzana Havírová Abstract: Východiská: Protirómsky rasizmus sa…

Čítať ďaľej
Posted on

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV Andrea Solgajová, Dana Brázdilová, Dana Zrubcová, Miroslava Líšková, Ľubica…

Čítať ďaľej
Posted on

POMÁHAJÚCE PROFESIE

Pomáhajúce profesie 2023: ročník 6, číslo 2

Čítať ďaľej
Posted on

IMPOSTOR SYNDRÓM, LOKALIZÁCIA KONTROLY A SEBAÚCTA U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

IMPOSTOR SYNDRÓM, LOKALIZÁCIA KONTROLY A SEBAÚCTA U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL Natália Marková, Katarína Baňasová Abstract:…

Čítať ďaľej
Posted on

NENAPLNENÉ POTREBY STARŠÍCH ĽUDÍ: PREHĽAD HODNOTIACICH NÁSTROJOV

NENAPLNENÉ POTREBY STARŠÍCH ĽUDÍ: PREHĽAD HODNOTIACICH NÁSTROJOV Dominika Kohanová, Dana Zrubcová Abstract: Úvod: Nárast populácie…

Čítať ďaľej
Posted on

POMÁHAJÚCE PROFESIE

Pomáhajúce profesie 2023: ročník 6, číslo 1

Čítať ďaľej
Posted on

CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI

CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI Katarína Vanková Abstract: Príspevok sa zaoberá jednou z…

Čítať ďaľej
Posted on

KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE

KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE Barbora Kuviková, Miriama Hudáková Abstract: Cieľmi…

Čítať ďaľej
Posted on

KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE

KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE Miriama Hudáková, Katarína Baňasová, Boris…

Čítať ďaľej
Posted on

MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV

MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV Katarína Dočárová, Martina Romanová…

Čítať ďaľej
Posted on

VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU

VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU Zuzana Havírová Abstract: Východiská: Protirómsky rasizmus sa…

Čítať ďaľej
Posted on

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV Andrea Solgajová, Dana Brázdilová, Dana Zrubcová, Miroslava Líšková, Ľubica…

Čítať ďaľej