Posted on

POMÁHAJÚCE PROFESIE

Pomáhajúce profesie 2023: ročník 6, číslo 1

Čítať ďaľej
Posted on

CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI

CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI Katarína Vanková Abstract: Príspevok sa zaoberá jednou z…

Čítať ďaľej
Posted on

KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE

KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE Barbora Kuviková, Miriama Hudáková Abstract: Cieľmi…

Čítať ďaľej
Posted on

KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE

KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE Miriama Hudáková, Katarína Baňasová, Boris…

Čítať ďaľej
Posted on

MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV

MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV Katarína Dočárová, Martina Romanová…

Čítať ďaľej
Posted on

VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU

VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU Zuzana Havírová Abstract: Východiská: Protirómsky rasizmus sa…

Čítať ďaľej
Posted on

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV Andrea Solgajová, Dana Brázdilová, Dana Zrubcová, Miroslava Líšková, Ľubica…

Čítať ďaľej
Posted on

POUŽÍVANIE SOCIÁLNEJ SIETE INSTAGRAM A PSYCHOLOGICKÁ POHODA U ADOLESCENTOV

POUŽÍVANIE SOCIÁLNEJ SIETE INSTAGRAM A PSYCHOLOGICKÁ POHODA U ADOLESCENTOV Gabriela Šeboková, Viktorija Fačara, Adrián Širka…

Čítať ďaľej
Posted on

SUPPORT, SCHOOL ACHIEVEMENT AND SOCIAL COMPETENCIES IN ADOLESCENTS WITH DISABLED SIBLINGS

SUPPORT, SCHOOL ACHIEVEMENT AND SOCIAL COMPETENCIES IN ADOLESCENTS WITH DISABLED SIBLINGS Rebeka Karasová, Jana Uhláriková…

Čítať ďaľej
Posted on

VALIDITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)

VALIDITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12) Katarína Baňasová, Miriama…

Čítať ďaľej
Posted on

POMÁHAJÚCE PROFESIE

Pomáhajúce profesie 2023: ročník 6, číslo 1

Čítať ďaľej
Posted on

CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI

CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI Katarína Vanková Abstract: Príspevok sa zaoberá jednou z…

Čítať ďaľej
Posted on

KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE

KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE Barbora Kuviková, Miriama Hudáková Abstract: Cieľmi…

Čítať ďaľej
Posted on

KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE

KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE Miriama Hudáková, Katarína Baňasová, Boris…

Čítať ďaľej
Posted on

MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV

MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV Katarína Dočárová, Martina Romanová…

Čítať ďaľej
Posted on

VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU

VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU Zuzana Havírová Abstract: Východiská: Protirómsky rasizmus sa…

Čítať ďaľej
Posted on

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV Andrea Solgajová, Dana Brázdilová, Dana Zrubcová, Miroslava Líšková, Ľubica…

Čítať ďaľej
Posted on

POUŽÍVANIE SOCIÁLNEJ SIETE INSTAGRAM A PSYCHOLOGICKÁ POHODA U ADOLESCENTOV

POUŽÍVANIE SOCIÁLNEJ SIETE INSTAGRAM A PSYCHOLOGICKÁ POHODA U ADOLESCENTOV Gabriela Šeboková, Viktorija Fačara, Adrián Širka…

Čítať ďaľej
Posted on

SUPPORT, SCHOOL ACHIEVEMENT AND SOCIAL COMPETENCIES IN ADOLESCENTS WITH DISABLED SIBLINGS

SUPPORT, SCHOOL ACHIEVEMENT AND SOCIAL COMPETENCIES IN ADOLESCENTS WITH DISABLED SIBLINGS Rebeka Karasová, Jana Uhláriková…

Čítať ďaľej
Posted on

VALIDITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)

VALIDITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12) Katarína Baňasová, Miriama…

Čítať ďaľej