OBAVY ZDRAVOTNÍKOV V SÚVISLOSTI S CELOPLOŠNÝM TESTOVANÍM ANTIGÉNOVÝMI TESTAMI

Dana Brázdilová, Iveta Antolová

Abstract: Príspevok sa venuje vnímaniu celoplošného (antigénového) testovania zdravotníkmi realizovanom koncom roka 2020 počas pandémie Covid-19 na Slovensku. Tento typ testovania bol pre mnohých prvou skúsenosťou a preto sa autori zamerali na vnímanie obáv zdravotníkov, ktorí sa na testovaní zúčastnili. Vnímanie obáv a hodnotenie pocitov po absolvovaní testovania autori zisťovali v kontexte pohlavia a dĺžky praxe. Zistili, že vplyv pohlavia na vnímanie obáv má iba miernu štatistickú významnosť a u dĺžky praxe na prežívanie obáv sa štatistický významný rozdiel nepreukázal. Po absolvovaní testovania boli najpočetnejšie zastúpený pocit spokojnosti s rozhodnutím testovania sa zúčastniť.
Keywords: Pandémia Covid-19. Antigénové testovanie. Obava. Výter z nosohltana.
Pages: 58-65
Doi: 10.17846/PP.2021.4.1.58-65
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 1, pp. 58-65 (PDF)
Language: Slovak

Author