Posted on

PROBLEMATIKA VYŠETRENIA PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVINU DETÍ V PRIMÁRNEJ PEDIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI: SÚČASNÝ TREND NA SLOVENSKU

PROBLEMATIKA VYŠETRENIA PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVINU DETÍ V PRIMÁRNEJ PEDIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI: SÚČASNÝ TREND NA SLOVENSKU Marta Popelková,…

Čítať ďaľej
Posted on

REGULÁCIA EMÓCIÍ U DETÍ S ADHD

REGULÁCIA EMÓCIÍ U DETÍ S ADHD Jaroslav Lukáč, Marta Popelková Abstract: Ťažkosti s reguláciou emócií…

Čítať ďaľej
Posted on

VZŤAH ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE, KVALITY ŽIVOTA A ÚROVNE NEZÁVISLOSTI U PACIENTOV PO PREKONANÍ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY

VZŤAH ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE, KVALITY ŽIVOTA A ÚROVNE NEZÁVISLOSTI U PACIENTOV PO PREKONANÍ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY…

Čítať ďaľej
Posted on

OBAVY ZDRAVOTNÍKOV V SÚVISLOSTI S CELOPLOŠNÝM TESTOVANÍM ANTIGÉNOVÝMI TESTAMI

OBAVY ZDRAVOTNÍKOV V SÚVISLOSTI S CELOPLOŠNÝM TESTOVANÍM ANTIGÉNOVÝMI TESTAMI Dana Brázdilová, Iveta Antolová Abstract: Príspevok…

Čítať ďaľej
Posted on

PERFEKCIONIZMUS, PERMA OPTIMÁLNE PROSPEROVANIE A ČAS STRÁVENÝ NA INSTAGRAME

PERFEKCIONIZMUS, PERMA OPTIMÁLNE PROSPEROVANIE A ČAS STRÁVENÝ NA INSTAGRAME Laura Filipčíková, Gabriela Šeboková Abstract: Cieľom…

Čítať ďaľej
Posted on

VZŤAH AKCEPTÁCIE ZMENY A PROAKTÍVNEHO ZVLÁDANIA U ADOLESCENTOV

VZŤAH AKCEPTÁCIE ZMENY A PROAKTÍVNEHO ZVLÁDANIA U ADOLESCENTOV Miriama Hudáková, Klaudia Vojtková Abstract: Cieľom štúdie…

Čítať ďaľej
Posted on

VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV

VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV Miriama Hudáková, Katarína Havajová Abstract: : Cieľom štúdie bolo…

Čítať ďaľej
Posted on

REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU

REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU Katarína Baňasová, Veronika Vrábľová…

Čítať ďaľej
Posted on

SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG

SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG Richard…

Čítať ďaľej
Posted on

PROBLEMATIKA VYŠETRENIA PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVINU DETÍ V PRIMÁRNEJ PEDIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI: SÚČASNÝ TREND NA SLOVENSKU

PROBLEMATIKA VYŠETRENIA PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVINU DETÍ V PRIMÁRNEJ PEDIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI: SÚČASNÝ TREND NA SLOVENSKU Marta Popelková,…

Čítať ďaľej
Posted on

REGULÁCIA EMÓCIÍ U DETÍ S ADHD

REGULÁCIA EMÓCIÍ U DETÍ S ADHD Jaroslav Lukáč, Marta Popelková Abstract: Ťažkosti s reguláciou emócií…

Čítať ďaľej
Posted on

VZŤAH ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE, KVALITY ŽIVOTA A ÚROVNE NEZÁVISLOSTI U PACIENTOV PO PREKONANÍ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY

VZŤAH ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE, KVALITY ŽIVOTA A ÚROVNE NEZÁVISLOSTI U PACIENTOV PO PREKONANÍ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY…

Čítať ďaľej
Posted on

OBAVY ZDRAVOTNÍKOV V SÚVISLOSTI S CELOPLOŠNÝM TESTOVANÍM ANTIGÉNOVÝMI TESTAMI

OBAVY ZDRAVOTNÍKOV V SÚVISLOSTI S CELOPLOŠNÝM TESTOVANÍM ANTIGÉNOVÝMI TESTAMI Dana Brázdilová, Iveta Antolová Abstract: Príspevok…

Čítať ďaľej
Posted on

PERFEKCIONIZMUS, PERMA OPTIMÁLNE PROSPEROVANIE A ČAS STRÁVENÝ NA INSTAGRAME

PERFEKCIONIZMUS, PERMA OPTIMÁLNE PROSPEROVANIE A ČAS STRÁVENÝ NA INSTAGRAME Laura Filipčíková, Gabriela Šeboková Abstract: Cieľom…

Čítať ďaľej
Posted on

VZŤAH AKCEPTÁCIE ZMENY A PROAKTÍVNEHO ZVLÁDANIA U ADOLESCENTOV

VZŤAH AKCEPTÁCIE ZMENY A PROAKTÍVNEHO ZVLÁDANIA U ADOLESCENTOV Miriama Hudáková, Klaudia Vojtková Abstract: Cieľom štúdie…

Čítať ďaľej
Posted on

VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV

VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV Miriama Hudáková, Katarína Havajová Abstract: : Cieľom štúdie bolo…

Čítať ďaľej
Posted on

REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU

REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU Katarína Baňasová, Veronika Vrábľová…

Čítať ďaľej
Posted on

SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG

SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG Richard…

Čítať ďaľej