Posted on

VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY, PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ A VNÍMANÁ PORADENSKÁ SEBAÚČINNOSŤ PORADCOV

VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY, PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ A VNÍMANÁ PORADENSKÁ SEBAÚČINNOSŤ PORADCOV Andrea Fejová, Jana Uhláriková Abstract:…

Čítať ďaľej
Posted on

VPLYV SOCIÁLNYCH SIETÍ PRI VZNIKU MIGRAČNEJ SOCIÁLNEJ SIETE (V SEGREGOVANOM/MARGINALIZOVANOM PROSTREDÍ)

VPLYV SOCIÁLNYCH SIETÍ PRI VZNIKU MIGRAČNEJ SOCIÁLNEJ SIETE (V SEGREGOVANOM/MARGINALIZOVANOM PROSTREDÍ) Erik Šatara Abstract: Východiská:…

Čítať ďaľej
Posted on

SÉMANTICKÉ REPREZENTÁCIE MENŠÍN. SONDA DO POSTOJOV DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 12 AŽ 15 ROKOV

SÉMANTICKÉ REPREZENTÁCIE MENŠÍN. SONDA DO POSTOJOV DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 12 AŽ 15 ROKOV Miroslava Čerešníková,…

Čítať ďaľej
Posted on

PREDIKTORY ZMIEN FUNKČNÉHO A KOGNITÍVNEHO STAVU PACIENTOV PO CMP

PREDIKTORY ZMIEN FUNKČNÉHO A KOGNITÍVNEHO STAVU PACIENTOV PO CMP Sollár Tomáš, Katrušín Boris, Romanová Martina,…

Čítať ďaľej
Posted on

PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE

PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE Miriama Hudáková, Katarína Baňasová, Boris…

Čítať ďaľej
Posted on

FAKTOROVÁ ŠTRUKTÚRA A RELIABILITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)

FAKTOROVÁ ŠTRUKTÚRA A RELIABILITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)…

Čítať ďaľej
Posted on

KVALITA ŽIVOTA U ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK V ÚSTAVNEJ LIEČBE ZÁVISLOSTÍ

KVALITA ŽIVOTA U ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK V ÚSTAVNEJ LIEČBE ZÁVISLOSTÍ Richard Wolt, Ema Micháleková,…

Čítať ďaľej
Posted on

JOB STRESSORS AND JOB SATISFACTION IN EMERGENCY MEDICAL SERVICES CREW MEMBERS IN SLOVAKIA

JOB STRESSORS AND JOB SATISFACTION IN EMERGENCY MEDICAL SERVICES CREW MEMBERS IN SLOVAKIA Martin Sedlár…

Čítať ďaľej
Posted on

NAJČASTEJŠIE OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH

NAJČASTEJŠIE OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH Gabriela Vörösová, Dana Zrubcová, Andrea Solgajová Abstract: Práca sestry…

Čítať ďaľej
Posted on

VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY, PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ A VNÍMANÁ PORADENSKÁ SEBAÚČINNOSŤ PORADCOV

VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY, PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ A VNÍMANÁ PORADENSKÁ SEBAÚČINNOSŤ PORADCOV Andrea Fejová, Jana Uhláriková Abstract:…

Čítať ďaľej
Posted on

VPLYV SOCIÁLNYCH SIETÍ PRI VZNIKU MIGRAČNEJ SOCIÁLNEJ SIETE (V SEGREGOVANOM/MARGINALIZOVANOM PROSTREDÍ)

VPLYV SOCIÁLNYCH SIETÍ PRI VZNIKU MIGRAČNEJ SOCIÁLNEJ SIETE (V SEGREGOVANOM/MARGINALIZOVANOM PROSTREDÍ) Erik Šatara Abstract: Východiská:…

Čítať ďaľej
Posted on

SÉMANTICKÉ REPREZENTÁCIE MENŠÍN. SONDA DO POSTOJOV DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 12 AŽ 15 ROKOV

SÉMANTICKÉ REPREZENTÁCIE MENŠÍN. SONDA DO POSTOJOV DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 12 AŽ 15 ROKOV Miroslava Čerešníková,…

Čítať ďaľej
Posted on

PREDIKTORY ZMIEN FUNKČNÉHO A KOGNITÍVNEHO STAVU PACIENTOV PO CMP

PREDIKTORY ZMIEN FUNKČNÉHO A KOGNITÍVNEHO STAVU PACIENTOV PO CMP Sollár Tomáš, Katrušín Boris, Romanová Martina,…

Čítať ďaľej
Posted on

PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE

PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE Miriama Hudáková, Katarína Baňasová, Boris…

Čítať ďaľej
Posted on

FAKTOROVÁ ŠTRUKTÚRA A RELIABILITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)

FAKTOROVÁ ŠTRUKTÚRA A RELIABILITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)…

Čítať ďaľej
Posted on

KVALITA ŽIVOTA U ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK V ÚSTAVNEJ LIEČBE ZÁVISLOSTÍ

KVALITA ŽIVOTA U ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK V ÚSTAVNEJ LIEČBE ZÁVISLOSTÍ Richard Wolt, Ema Micháleková,…

Čítať ďaľej
Posted on

JOB STRESSORS AND JOB SATISFACTION IN EMERGENCY MEDICAL SERVICES CREW MEMBERS IN SLOVAKIA

JOB STRESSORS AND JOB SATISFACTION IN EMERGENCY MEDICAL SERVICES CREW MEMBERS IN SLOVAKIA Martin Sedlár…

Čítať ďaľej
Posted on

NAJČASTEJŠIE OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH

NAJČASTEJŠIE OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH Gabriela Vörösová, Dana Zrubcová, Andrea Solgajová Abstract: Práca sestry…

Čítať ďaľej