REGULÁCIA EMÓCIÍ U DETÍ S ADHD

Jaroslav Lukáč, Marta Popelková

Abstract: Ťažkosti s reguláciou emócií sa v súčasnosti dostávajú do pozornosti odbornej verejnosti v súvislosti s problémami detí, ktorým bol diagnostikovaný syndróm hyperaktivity s poruchou pozornosti. Táto prehľadová štúdia mala za cieľ zmapovať do akej miery sa u deti s ADHD vyskytujú ťažkosti s reguláciou emócií a aké oblasti regulácie emócií môžu byť pri ADHD najviac ovplyvnené. Pre tento účel sme vo viacerých databázach vyhľadávali relevantné výskumy. Osem štúdií spĺňalo kritéria pre zaradenie do prehľadu. Z ich zistení vyplýva, že deti s ADHD majú častejšie problémy s reguláciou emócií. V záverečnej časti ponúkame odporúčania pre ďalšie výskumy.
ADHD; regulácia emócií; dysregulácia emócií

Keywords: ADHD; regulácia emócií; dysregulácia emócií
Pages: 5 – 13
Doi: 10.17846/PP.2021.4.1.5-13
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 1, pp. 5-13 (PDF)
Language: Slovak

Author