Posted on

POMÁHAJÚCE PROFESIE

Pomáhajúce profesie 2023: ročník 6, číslo 1

Čítať ďaľej
Posted on

CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI

CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI Katarína Vanková Abstract: Príspevok sa zaoberá jednou z…

Čítať ďaľej
Posted on

KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE

KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE Barbora Kuviková, Miriama Hudáková Abstract: Cieľmi…

Čítať ďaľej
Posted on

KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE

KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE Miriama Hudáková, Katarína Baňasová, Boris…

Čítať ďaľej
Posted on

MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV

MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV Katarína Dočárová, Martina Romanová…

Čítať ďaľej
Posted on

POMÁHAJÚCE PROFESIE

Pomáhajúce profesie 2023: ročník 6, číslo 1

Čítať ďaľej
Posted on

CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI

CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI Katarína Vanková Abstract: Príspevok sa zaoberá jednou z…

Čítať ďaľej
Posted on

KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE

KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE Barbora Kuviková, Miriama Hudáková Abstract: Cieľmi…

Čítať ďaľej
Posted on

KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE

KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE Miriama Hudáková, Katarína Baňasová, Boris…

Čítať ďaľej
Posted on

MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV

MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV Katarína Dočárová, Martina Romanová…

Čítať ďaľej