Posted on

Ošetrovateľské diagnózy a intervencie v klinickej praxi

Ošetrovateľské diagnózy a intervencie v klinickej praxi Gabriela Vӧrӧsová, Andrea Solgajová, Dana Zrubcová Abstract: Background:…

Čítať ďaľej
Posted on

Proaktívne zvládanie záťaže u pacientov s ischemickou chorobou srdca

Proaktívne zvládanie záťaže u pacientov s ischemickou chorobou srdca Andrea Solgajová, Gabriela Vӧrӧsová, Tomáš Sollár,…

Čítať ďaľej
Posted on

Pastoračné aktivity a sociálna zmena Rómov

Pastoračné aktivity a sociálna zmena Rómov Viktor Tomčányi, Rastislav Rosinský Abstract: Background: Multiple home and…

Čítať ďaľej
Posted on

Rodina verzus práca: prenos, pozitíva, zmeny

Rodina verzus práca: prenos, pozitíva, zmeny Jakub Pikna Abstract: The paper discuses a relationship between…

Čítať ďaľej
Posted on

Psychometrické vlastnosti dotazníka kariérovej orientácie

Psychometrické vlastnosti dotazníka kariérovej orientácie Katarina Banasova Abstract: Background: The study focuses on the Career…

Čítať ďaľej
Posted on

Zmeny miery psychopatológie u pacientov závislých od alkoholu vo vzťahu k dĺžke liečby a súvislosti s užívaním alkoholu

Zmeny miery psychopatológie u pacientov závislých od alkoholu vo vzťahu k dĺžke liečby a súvislosti…

Čítať ďaľej
Posted on

Ošetrovateľské diagnózy a intervencie v klinickej praxi

Ošetrovateľské diagnózy a intervencie v klinickej praxi Gabriela Vӧrӧsová, Andrea Solgajová, Dana Zrubcová Abstract: Background:…

Čítať ďaľej
Posted on

Proaktívne zvládanie záťaže u pacientov s ischemickou chorobou srdca

Proaktívne zvládanie záťaže u pacientov s ischemickou chorobou srdca Andrea Solgajová, Gabriela Vӧrӧsová, Tomáš Sollár,…

Čítať ďaľej
Posted on

Pastoračné aktivity a sociálna zmena Rómov

Pastoračné aktivity a sociálna zmena Rómov Viktor Tomčányi, Rastislav Rosinský Abstract: Background: Multiple home and…

Čítať ďaľej
Posted on

Rodina verzus práca: prenos, pozitíva, zmeny

Rodina verzus práca: prenos, pozitíva, zmeny Jakub Pikna Abstract: The paper discuses a relationship between…

Čítať ďaľej
Posted on

Psychometrické vlastnosti dotazníka kariérovej orientácie

Psychometrické vlastnosti dotazníka kariérovej orientácie Katarina Banasova Abstract: Background: The study focuses on the Career…

Čítať ďaľej
Posted on

Zmeny miery psychopatológie u pacientov závislých od alkoholu vo vzťahu k dĺžke liečby a súvislosti s užívaním alkoholu

Zmeny miery psychopatológie u pacientov závislých od alkoholu vo vzťahu k dĺžke liečby a súvislosti…

Čítať ďaľej