Posted on

VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV

VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV Miriama Hudáková, Katarína Havajová Abstract: : Cieľom štúdie bolo…

Čítať ďaľej
Posted on

REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU

REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU Katarína Baňasová, Veronika Vrábľová…

Čítať ďaľej
Posted on

SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG

SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG Richard…

Čítať ďaľej
Posted on

NÁZORY SESTIER NA VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE V SÚČASNÝCH PODMIENKACH NA SLOVENSKU

NÁZORY SESTIER NA VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE V SÚČASNÝCH PODMIENKACH NA SLOVENSKU Andrea Botíková, Marianna Hlavinková,…

Čítať ďaľej
Posted on

VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV

VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV Miriama Hudáková, Katarína Havajová Abstract: : Cieľom štúdie bolo…

Čítať ďaľej
Posted on

REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU

REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU Katarína Baňasová, Veronika Vrábľová…

Čítať ďaľej
Posted on

SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG

SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG Richard…

Čítať ďaľej
Posted on

NÁZORY SESTIER NA VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE V SÚČASNÝCH PODMIENKACH NA SLOVENSKU

NÁZORY SESTIER NA VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE V SÚČASNÝCH PODMIENKACH NA SLOVENSKU Andrea Botíková, Marianna Hlavinková,…

Čítať ďaľej