Posted on

PREDIKTORY ZMIEN FUNKČNÉHO A KOGNITÍVNEHO STAVU PACIENTOV PO CMP

PREDIKTORY ZMIEN FUNKČNÉHO A KOGNITÍVNEHO STAVU PACIENTOV PO CMP Sollár Tomáš, Katrušín Boris, Romanová Martina,…

Čítať ďaľej
Posted on

PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE

PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE Miriama Hudáková, Katarína Baňasová, Boris…

Čítať ďaľej
Posted on

FAKTOROVÁ ŠTRUKTÚRA A RELIABILITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)

FAKTOROVÁ ŠTRUKTÚRA A RELIABILITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)…

Čítať ďaľej
Posted on

KVALITA ŽIVOTA U ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK V ÚSTAVNEJ LIEČBE ZÁVISLOSTÍ

KVALITA ŽIVOTA U ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK V ÚSTAVNEJ LIEČBE ZÁVISLOSTÍ Richard Wolt, Ema Micháleková,…

Čítať ďaľej
Posted on

JOB STRESSORS AND JOB SATISFACTION IN EMERGENCY MEDICAL SERVICES CREW MEMBERS IN SLOVAKIA

JOB STRESSORS AND JOB SATISFACTION IN EMERGENCY MEDICAL SERVICES CREW MEMBERS IN SLOVAKIA Martin Sedlár…

Čítať ďaľej
Posted on

NAJČASTEJŠIE OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH

NAJČASTEJŠIE OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH Gabriela Vörösová, Dana Zrubcová, Andrea Solgajová Abstract: Práca sestry…

Čítať ďaľej
Posted on

OŠETROVATEĽSKÉ ČINNOSTI U PACIENTOV S CHEMOTERAPIOU

OŠETROVATEĽSKÉ ČINNOSTI U PACIENTOV S CHEMOTERAPIOU Zuzana Spáčilová, Ľuboslava Pavelová, Alexandra Archalousová Abstract: Zistiť významnosť…

Čítať ďaľej
Posted on

PREDIKTORY ZMIEN FUNKČNÉHO A KOGNITÍVNEHO STAVU PACIENTOV PO CMP

PREDIKTORY ZMIEN FUNKČNÉHO A KOGNITÍVNEHO STAVU PACIENTOV PO CMP Sollár Tomáš, Katrušín Boris, Romanová Martina,…

Čítať ďaľej
Posted on

PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE

PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE Miriama Hudáková, Katarína Baňasová, Boris…

Čítať ďaľej
Posted on

FAKTOROVÁ ŠTRUKTÚRA A RELIABILITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)

FAKTOROVÁ ŠTRUKTÚRA A RELIABILITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)…

Čítať ďaľej
Posted on

KVALITA ŽIVOTA U ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK V ÚSTAVNEJ LIEČBE ZÁVISLOSTÍ

KVALITA ŽIVOTA U ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK V ÚSTAVNEJ LIEČBE ZÁVISLOSTÍ Richard Wolt, Ema Micháleková,…

Čítať ďaľej
Posted on

JOB STRESSORS AND JOB SATISFACTION IN EMERGENCY MEDICAL SERVICES CREW MEMBERS IN SLOVAKIA

JOB STRESSORS AND JOB SATISFACTION IN EMERGENCY MEDICAL SERVICES CREW MEMBERS IN SLOVAKIA Martin Sedlár…

Čítať ďaľej
Posted on

NAJČASTEJŠIE OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH

NAJČASTEJŠIE OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH Gabriela Vörösová, Dana Zrubcová, Andrea Solgajová Abstract: Práca sestry…

Čítať ďaľej
Posted on

OŠETROVATEĽSKÉ ČINNOSTI U PACIENTOV S CHEMOTERAPIOU

OŠETROVATEĽSKÉ ČINNOSTI U PACIENTOV S CHEMOTERAPIOU Zuzana Spáčilová, Ľuboslava Pavelová, Alexandra Archalousová Abstract: Zistiť významnosť…

Čítať ďaľej