Posted on

VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU

VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU Zuzana Havírová Abstract: Východiská: Protirómsky rasizmus sa…

Čítať ďaľej
Posted on

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV Andrea Solgajová, Dana Brázdilová, Dana Zrubcová, Miroslava Líšková, Ľubica…

Čítať ďaľej
Posted on

POUŽÍVANIE SOCIÁLNEJ SIETE INSTAGRAM A PSYCHOLOGICKÁ POHODA U ADOLESCENTOV

POUŽÍVANIE SOCIÁLNEJ SIETE INSTAGRAM A PSYCHOLOGICKÁ POHODA U ADOLESCENTOV Gabriela Šeboková, Viktorija Fačara, Adrián Širka…

Čítať ďaľej
Posted on

SUPPORT, SCHOOL ACHIEVEMENT AND SOCIAL COMPETENCIES IN ADOLESCENTS WITH DISABLED SIBLINGS

SUPPORT, SCHOOL ACHIEVEMENT AND SOCIAL COMPETENCIES IN ADOLESCENTS WITH DISABLED SIBLINGS Rebeka Karasová, Jana Uhláriková…

Čítať ďaľej
Posted on

VALIDITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)

VALIDITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12) Katarína Baňasová, Miriama…

Čítať ďaľej
Posted on

VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY, PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ A VNÍMANÁ PORADENSKÁ SEBAÚČINNOSŤ PORADCOV

VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY, PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ A VNÍMANÁ PORADENSKÁ SEBAÚČINNOSŤ PORADCOV Andrea Fejová, Jana Uhláriková Abstract:…

Čítať ďaľej
Posted on

VPLYV SOCIÁLNYCH SIETÍ PRI VZNIKU MIGRAČNEJ SOCIÁLNEJ SIETE (V SEGREGOVANOM/MARGINALIZOVANOM PROSTREDÍ)

VPLYV SOCIÁLNYCH SIETÍ PRI VZNIKU MIGRAČNEJ SOCIÁLNEJ SIETE (V SEGREGOVANOM/MARGINALIZOVANOM PROSTREDÍ) Erik Šatara Abstract: Východiská:…

Čítať ďaľej
Posted on

SÉMANTICKÉ REPREZENTÁCIE MENŠÍN. SONDA DO POSTOJOV DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 12 AŽ 15 ROKOV

SÉMANTICKÉ REPREZENTÁCIE MENŠÍN. SONDA DO POSTOJOV DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 12 AŽ 15 ROKOV Miroslava Čerešníková,…

Čítať ďaľej
Posted on

VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU

VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU Zuzana Havírová Abstract: Východiská: Protirómsky rasizmus sa…

Čítať ďaľej
Posted on

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV Andrea Solgajová, Dana Brázdilová, Dana Zrubcová, Miroslava Líšková, Ľubica…

Čítať ďaľej
Posted on

POUŽÍVANIE SOCIÁLNEJ SIETE INSTAGRAM A PSYCHOLOGICKÁ POHODA U ADOLESCENTOV

POUŽÍVANIE SOCIÁLNEJ SIETE INSTAGRAM A PSYCHOLOGICKÁ POHODA U ADOLESCENTOV Gabriela Šeboková, Viktorija Fačara, Adrián Širka…

Čítať ďaľej
Posted on

SUPPORT, SCHOOL ACHIEVEMENT AND SOCIAL COMPETENCIES IN ADOLESCENTS WITH DISABLED SIBLINGS

SUPPORT, SCHOOL ACHIEVEMENT AND SOCIAL COMPETENCIES IN ADOLESCENTS WITH DISABLED SIBLINGS Rebeka Karasová, Jana Uhláriková…

Čítať ďaľej
Posted on

VALIDITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)

VALIDITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12) Katarína Baňasová, Miriama…

Čítať ďaľej
Posted on

VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY, PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ A VNÍMANÁ PORADENSKÁ SEBAÚČINNOSŤ PORADCOV

VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY, PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ A VNÍMANÁ PORADENSKÁ SEBAÚČINNOSŤ PORADCOV Andrea Fejová, Jana Uhláriková Abstract:…

Čítať ďaľej
Posted on

VPLYV SOCIÁLNYCH SIETÍ PRI VZNIKU MIGRAČNEJ SOCIÁLNEJ SIETE (V SEGREGOVANOM/MARGINALIZOVANOM PROSTREDÍ)

VPLYV SOCIÁLNYCH SIETÍ PRI VZNIKU MIGRAČNEJ SOCIÁLNEJ SIETE (V SEGREGOVANOM/MARGINALIZOVANOM PROSTREDÍ) Erik Šatara Abstract: Východiská:…

Čítať ďaľej
Posted on

SÉMANTICKÉ REPREZENTÁCIE MENŠÍN. SONDA DO POSTOJOV DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 12 AŽ 15 ROKOV

SÉMANTICKÉ REPREZENTÁCIE MENŠÍN. SONDA DO POSTOJOV DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 12 AŽ 15 ROKOV Miroslava Čerešníková,…

Čítať ďaľej