Posted on

VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV

VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV Miriama Hudáková, Katarína Havajová Abstract: : Cieľom štúdie bolo…

Čítať ďaľej
Posted on

REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU

REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU Katarína Baňasová, Veronika Vrábľová…

Čítať ďaľej
Posted on

SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG

SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG Richard…

Čítať ďaľej
Posted on

NÁZORY SESTIER NA VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE V SÚČASNÝCH PODMIENKACH NA SLOVENSKU

NÁZORY SESTIER NA VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE V SÚČASNÝCH PODMIENKACH NA SLOVENSKU Andrea Botíková, Marianna Hlavinková,…

Čítať ďaľej
Posted on

SEBASÚCIT VO VZŤAHU K OPTIMÁLNEMU PROSPEROVANIU U ŠTUDENTOV PSYCHOLÓGIE

SEBASÚCIT VO VZŤAHU K OPTIMÁLNEMU PROSPEROVANIU U ŠTUDENTOV PSYCHOLÓGIE Šeboková, Gabriela, Filipčíková, Laura Abstract: Cieľom…

Čítať ďaľej
Posted on

OSOBNOSTNÉ TENDENCIE MATKY A OSAMELOSŤ DIEŤAŤA

OSOBNOSTNÉ TENDENCIE MATKY A OSAMELOSŤ DIEŤAŤA Miriama Hudáková, Dominika Koreňová Abstract: Cieľom štúdie bolo skúmanie…

Čítať ďaľej
Posted on

SEBAHODNOTENIE A HODNOTOVÉ PREFERENCIE ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

SEBAHODNOTENIE A HODNOTOVÉ PREFERENCIE ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL Katarína Baňasová, Jaroslava Virgalováá Abstract: Hlavným cieľom predkladanej…

Čítať ďaľej
Posted on

THE RELATIONSHIP BETWEEN EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS AND ATTACHMENT

THE RELATIONSHIP BETWEEN EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS AND ATTACHMENT Jaroslav Lukáč, Marta Popelková Abstract:The conceptual model…

Čítať ďaľej
Posted on

Editorial – roč. 3, č.1, 2020

Vážení čitatelia časopisu Pomáhajúce profesie, Predkladáme vám prvé číslo časopisu v treťom roku jeho vydávania,…

Čítať ďaľej
Posted on

EFEKT MICRODACYNU V PROCESE HOJENIA CHRONICKÝCH RÁN

EFEKT MICRODACYNU V PROCESE HOJENIA CHRONICKÝCH RÁN Ľuboslava Pavelová, Erika Krištofová, Jozefína Mesárošová, Dana Zrubcová,…

Čítať ďaľej
Posted on

VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV

VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV Miriama Hudáková, Katarína Havajová Abstract: : Cieľom štúdie bolo…

Čítať ďaľej
Posted on

REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU

REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU Katarína Baňasová, Veronika Vrábľová…

Čítať ďaľej
Posted on

SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG

SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG Richard…

Čítať ďaľej
Posted on

NÁZORY SESTIER NA VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE V SÚČASNÝCH PODMIENKACH NA SLOVENSKU

NÁZORY SESTIER NA VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE V SÚČASNÝCH PODMIENKACH NA SLOVENSKU Andrea Botíková, Marianna Hlavinková,…

Čítať ďaľej
Posted on

SEBASÚCIT VO VZŤAHU K OPTIMÁLNEMU PROSPEROVANIU U ŠTUDENTOV PSYCHOLÓGIE

SEBASÚCIT VO VZŤAHU K OPTIMÁLNEMU PROSPEROVANIU U ŠTUDENTOV PSYCHOLÓGIE Šeboková, Gabriela, Filipčíková, Laura Abstract: Cieľom…

Čítať ďaľej
Posted on

OSOBNOSTNÉ TENDENCIE MATKY A OSAMELOSŤ DIEŤAŤA

OSOBNOSTNÉ TENDENCIE MATKY A OSAMELOSŤ DIEŤAŤA Miriama Hudáková, Dominika Koreňová Abstract: Cieľom štúdie bolo skúmanie…

Čítať ďaľej
Posted on

SEBAHODNOTENIE A HODNOTOVÉ PREFERENCIE ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

SEBAHODNOTENIE A HODNOTOVÉ PREFERENCIE ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL Katarína Baňasová, Jaroslava Virgalováá Abstract: Hlavným cieľom predkladanej…

Čítať ďaľej
Posted on

THE RELATIONSHIP BETWEEN EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS AND ATTACHMENT

THE RELATIONSHIP BETWEEN EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS AND ATTACHMENT Jaroslav Lukáč, Marta Popelková Abstract:The conceptual model…

Čítať ďaľej
Posted on

Editorial – roč. 3, č.1, 2020

Vážení čitatelia časopisu Pomáhajúce profesie, Predkladáme vám prvé číslo časopisu v treťom roku jeho vydávania,…

Čítať ďaľej
Posted on

EFEKT MICRODACYNU V PROCESE HOJENIA CHRONICKÝCH RÁN

EFEKT MICRODACYNU V PROCESE HOJENIA CHRONICKÝCH RÁN Ľuboslava Pavelová, Erika Krištofová, Jozefína Mesárošová, Dana Zrubcová,…

Čítať ďaľej